De kans op schade is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met verzekeren.

Als u een schade mocht oplopen waarvoor de dekking, via ons kantoor, bij een verzekeraar is ondergebracht, dan zullen wij u met raad en daad bijstaan en er alles aan doen om u zo goed mogelijk te begeleiden bij het indienen van de schade bij de verzekeraar. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij streven naar een snelle afhandeling en/of uitbetaling van de vastgestelde schade.

Wij kunnen/zullen u, indien gewenst, behulpzaam zijn bij het invullen van de noodzakelijke formulieren en het versturen daarvan, met eventuele bijlagen, naar de verzekeraar.

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat veel verzekeraars voor Casco-autoschaden zaken doen met een aantal door hen geselecteerde schadeherstelbedrijven. Deze “samenwerking” heeft de volgende voordelen:

  • Kwaliteitsgarantie. Het geselecteerde schadeherstelbedrijf is in alle opzichten gekwalificeerd om schades op kwalitatief professionele wijze te herstellen.
  • Rechtstreekse financiële afwikkeling tussen de verzekeraar en het schade herstelbedrijf.
  • Beperkt eigen risico of zelfs het geheel vervallen daarvan.
  • Gratis vervangend vervoer tijdens de duur van het schade herstel. Dit uiteraard m.u.v. van brandstofkosten.

Mocht u hierover vragen hebben of willen weten welke schadeherstelbedrijven bij uw verzekeraar zijn aangesloten, laat het ons dan a.u.b. even weten.

Mocht u schade (ook anders dan autoschade) oplopen door toedoen van een ander, dan zullen wij (tenzij dit al gebeurt door uw eigen verzekeraar), de tegenpartij aansprakelijk stellen en de claim bij de tegenpartij cq. diens verzekeraar indienen. Dit gebeurt overigens zonder dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met nadruk wijzen wij er dan ook op dat wij, in een dergelijk geval geen partij zijn en geen juridische bijstand (kunnen) verlenen als dat uiteindelijk nodig mocht blijken.

Al onze activiteiten op het gebied van hulp bij schadeafwikkeling worden gefinancierd vanuit de provisie, die wij nog altijd op schadeverzekeringen ontvangen. Aan deze dienstverlening zijn voor u, vooralsnog, dus geen extra kosten verbonden. Mocht hierin in de toekomst verandering komen, dan zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren.