Bedrijfsmatige verzekeringen | Iedere onderneming heeft zijn eigen specifieke werkwijze, werkzaamheden en daarmee ook risicogebieden. Daarom is het voor bedrijven van het allergrootste belang om goed verzekerd te zijn. Dit betekent ook dat er op een zo  persoonlijk mogelijke basis te werk moet worden gegaan.

Specifieke risico’s | Een bakker is geen metselaar, daarom is het van het allergrootste belang om te weten bij welke verzekeraar je het betreffende risico het beste en tegen de scherpste tarieven kunt onderbrengen. Veel verzekeraars kennen daarbij hun specialismen en zijn voor bepaalde andere risico’s vaak juist niet interessant.

Persoonlijk | Een goed en op maat gemaakt verzekeringspakket kan alleen maar worden verkregen door middel van een goed persoonlijk contact tussen twee partijen. Partijen die elkaar kennen en zo de zakelijke risico’s en verzekeringsmogelijkheden op elkaar kunnen laten aansluiten. Hiermee kan  worden voorkomen dat kostbare polissen worden afgesloten voor risico’s die de ondernemer en/of het bedrijf eventueel zelf zou kunnen en willen dragen.

De laatste jaren heeft er een aanzienlijke verwijdering plaatsgevonden tussen de ondernemer en/of het bedrijf (de klant) en de verzekeraars. Banken, verzekeraars, sommige intermediairs en hun bekende contactpersonen, zijn uit dorpen en kleine steden verdwenen en hebben zich verplaatst naar een centrale plek in het land, die vaak tientallen kilometers  van de klant verwijderd ligt. Sommige banken en verzekeraars zijn zelfs al afscheid aan het nemen van de kleinere ondernemers, nota bene een groep waar onze economie grotendeels op draait. Helaas wordt deze groep kennelijk niet (meer) als interessante en serieuze zakenpartner beschouwd.

Second opinion | Het is mogelijk om u uitsluitend door mij te laten adviseren, zonder dat er van bemiddeling sprake is (second opinion). Voor deze service zal, anders dan bij bemiddeling waar de beloning veelal via provisie plaatsvindt, van tevoren een te betalen vergoeding met u worden overeengekomen.

Kortom | Heeft u bedrijfsmatige  verzekeringen nodig op het gebied van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, eigendommen, personeel of wilt u uw huidige portefeuille eens tegen het licht houden? Maak dan snel een afspraak voor een persoonlijk, kosteloos en geheel vrijblijvend gesprek.