Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau
Ambachtsweg 5 f
1474 HV Oosthuizen
Nederland

Tel. (0299) 78 08 08
Fax. (0299) 78 09 09
Mob. 06-13281147

Internet: www.aadmechielsen.nl

Kamer van Koophandel: Noordwest-Holland
KvK-nr.: 37128203

AFM-vergunning: 12016049
BTW-nr.: NL1912.70.477.B.01

Directeur: Aad Mechielsen
E-mail: aad@aadmechielsen.nl

Webmaster: Davey Mechielsen
E-mail: daveymechielsen@live.nl

© Copyright 2022
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en beelden op de websites van Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau zijn beschermd door copyright. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Enkele pagina’s bevatten ook foto’s die beschermd zijn door het copyright van derden.

Links naar pagina’s van derden
De website van Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina’s aangegeven voorwaarden. Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid
Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina www.aadmechielsen.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau. De website van www.aadmechielsen.nl bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software gratis te downloaden. Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het neerladen, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.